رله برییر IS

برای استفاده در مناطق خطرناک

رله برییر IS

مدل IS منبع تغذیه برییر ذاتاً ایمن برای برنامه های کاربردی همراه با حسگرهای 4 … 20 میلی آمپر داخلی طراحی شده است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


IS_Barrier

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • پتروشیمی و صنایع شیمیایی
  • نفت و گاز طبیعی
  • صنایع ماشین سازی

توضیحات

مدل IS منبع تغذیه برییر ذاتاً ایمن برای برنامه های کاربردی همراه با حسگرهای 4 … 20 میلی آمپر داخلی طراحی شده است. با استفاده از ترمینال ، ترنسمیتر های 2 سیم و همچنین 4 سیم قابل اتصال هستند. مقدار اندازه گیری آنالوگ به منطقه غیر خطرناک منتقل می شود و از نظر حفاظتی از منطقه خطرناک جدا می شود. از طرف خروجی ، منبع تغذیه تکرارکننده می تواند به عنوان تأمین کننده یا غیر تامین کننده عمل کند.

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • پتروشیمی و صنایع شیمیایی
  • نفت و گاز طبیعی
  • صنایع ماشین سازی

توضیحات

مدل IS منبع تغذیه برییر ذاتاً ایمن برای برنامه های کاربردی همراه با حسگرهای 4 … 20 میلی آمپر داخلی طراحی شده است. با استفاده از ترمینال ، ترنسمیتر های 2 سیم و همچنین 4 سیم قابل اتصال هستند. مقدار اندازه گیری آنالوگ به منطقه غیر خطرناک منتقل می شود و از نظر حفاظتی از منطقه خطرناک جدا می شود. از طرف خروجی ، منبع تغذیه تکرارکننده می تواند به عنوان تأمین کننده یا غیر تامین کننده عمل کند.

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2