دماسنج مقاومتی برای اندازه گیری دمای گاز دودکش ها مدل TR81

با ترموول مدل TW81

مدل : TR81

این دماسنج های مقاومتی مستقیم از یک سر اتصال به فرم B ، یک المنت مطابق با DIN 43735 و یک ترموول مدل TW81 تشکیل شده است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


TR81

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • فرآیندهای گرمایش و عملیات حرارتی
  • زباله و سوزاندن زباله های خطرناک
  • سیستم های گرمایشی بزرگ ، تولید گرمات

توضیحات

این دماسنج های مقاومتی مستقیم از یک سر اتصال به فرم B ، یک المنت مطابق با DIN 43735 و یک ترموول مدل TW81 تشکیل شده است. علاوه بر DIN فرم A یا C  ترموول، ورژن های مخصوص مشتری دردسترس است. این دماسنج ها برای محیط های گازی در محدوده فشار کم (حداکثر تا حدود 1 بار) مناسب هستند. مواد مختلف ترموول ، بهمراه یا بدون لعاب ، از تطابق با بار حرارتی مربوطه اطمینان می دهند.

المنت قابل تعویض است. این امر امکان بازرسی ، اندازه گیری و نظارت بر تجهیزات و یا در صورت لزوم سرویس و جایگزینی را می دهد.

هر یک از مواد ترموول ، سر اتصال و سنسور می توانند متناسب با برنامه مربوطه انتخاب شوند.به صورت اختیاری ، می توان یک ترنسمیتر را در آن گذاشت. از جمله مزایای ترنسمیتر داخلی ، قابلیت اطمینان بیشتر در انتقال سیگنال است.

نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR81
نوع RTD با غلاف فلزی gas exhausted
رنج اندازه گیری برای RTD های
wire-wound
class B: -196 … +600 °C
class A: -100 … +450 °C
class AA: -50 … +250 °C
رنج اندازه گیری برای RTD های
Thin-film
class B: -50 … +500 °C
class A: -30 … +300 °C
class AA: 0 … 150 °C
سیگنال خروجی
  • Pt100
  • Pt1000

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

توضیحات محصول

کاربردها

  • فرآیندهای گرمایش و عملیات حرارتی
  • زباله و سوزاندن زباله های خطرناک
  • سیستم های گرمایشی بزرگ ، تولید گرمات

توضیحات

این دماسنج های مقاومتی مستقیم از یک سر اتصال به فرم B ، یک المنت مطابق با DIN 43735 و یک ترموول مدل TW81 تشکیل شده است. علاوه بر DIN فرم A یا C  ترموول، ورژن های مخصوص مشتری دردسترس است. این دماسنج ها برای محیط های گازی در محدوده فشار کم (حداکثر تا حدود 1 بار) مناسب هستند. مواد مختلف ترموول ، بهمراه یا بدون لعاب ، از تطابق با بار حرارتی مربوطه اطمینان می دهند.

المنت قابل تعویض است. این امر امکان بازرسی ، اندازه گیری و نظارت بر تجهیزات و یا در صورت لزوم سرویس و جایگزینی را می دهد.

هر یک از مواد ترموول ، سر اتصال و سنسور می توانند متناسب با برنامه مربوطه انتخاب شوند.به صورت اختیاری ، می توان یک ترنسمیتر را در آن گذاشت. از جمله مزایای ترنسمیتر داخلی ، قابلیت اطمینان بیشتر در انتقال سیگنال است.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR81
نوع RTD با غلاف فلزی gas exhausted
رنج اندازه گیری برای RTD های
wire-wound
class B: -196 … +600 °C
class A: -100 … +450 °C
class AA: -50 … +250 °C
رنج اندازه گیری برای RTD های
Thin-film
class B: -50 … +500 °C
class A: -30 … +300 °C
class AA: 0 … 150 °C
سیگنال خروجی
  • Pt100
  • Pt1000
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4