نمایشگر فشار و دما مدل های 100.0x و 100.1x

نمایشگر فشار و دما بطور همزمان

مدل های : 100.0x و 100.1x

نمایشگر فشار مدل  100.0x, 100.1xفشار و دما را بطور همزمان اندازه گیری می کند. اندازه گیری فشار با روش اندازه گیری لوله بوردون، و اندازه گیری دما با بی متال صورت می گیرد. هردو پارامتر در یک نقطه سنجیده می شوند.

کاتالوگ‌ اصلی


ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • سیستم های گرمایشی
  • بویلرها

توضیحات

نمایشگر فشار مدل  100.0x و 100.1x فشار و دما را بطور همزمان اندازه گیری می کند. اندازه گیری فشار با روش اندازه گیری لوله بوردون و اندازه گیری دما با بی متال صورت می گیرد. هردو پارامتر در یک نقطه سنجیده می شوند.

نوع ابزار Pressure Gauge
کارخانه سازنده Wika
مدل  100.0x و  100.1x
شماره سفارش
نوع سنسور بوردون
واحد اندازه گیری bar
رنج اندازه گیری فشار:         بار 16 … 0 تا 1 … 0

دما:        °150 … 0 تا 100 … 0

نوع اتصال پروسسی R 1/2 ISO 7 (male), 22 mm flats
اندازه صفحه نمایش 63, 80mm
محل اتصال پروسسی پایین گیج , پشت گیج
محتوی گیج بدون روغن
توضیحات بیشتر دقت اندازه گیری :

فشار: 2.5 بار

دما: ° 2.5±

کاتالوگ شماره 1

توضیحات محصول

کاربردها

  • سیستم های گرمایشی
  • بویلرها

توضیحات

نمایشگر فشار مدل  100.0x و 100.1x فشار و دما را بطور همزمان اندازه گیری می کند. اندازه گیری فشار با روش اندازه گیری لوله بوردون و اندازه گیری دما با بی متال صورت می گیرد. هردو پارامتر در یک نقطه سنجیده می شوند.

مشخصات فنی
نوع ابزار Pressure Gauge
کارخانه سازنده Wika
مدل  100.0x و  100.1x
شماره سفارش
نوع سنسور بوردون
واحد اندازه گیری bar
رنج اندازه گیری فشار:         بار 16 … 0 تا 1 … 0

دما:        °150 … 0 تا 100 … 0

نوع اتصال پروسسی R 1/2 ISO 7 (male), 22 mm flats
اندازه صفحه نمایش 63, 80mm
محل اتصال پروسسی پایین گیج , پشت گیج
محتوی گیج بدون روغن
توضیحات بیشتر دقت اندازه گیری :

فشار: 2.5 بار

دما: ° 2.5±

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

محصولات مشابه