پروب اندازه گیری مدل A2G-FM

مخصوص مدل هاي A2G-25 و A2G-100

مدل: A2G-FM

پراب اندازه گیری مدل A2G-FM سرعت و جریان هوا در سیستم های تهویه را اندازه گیری می کند. طراحی هوشمند ، نصب بسیار ساده ای را در لوله ها و داکت های تهویه، ایجاد می کند.

(اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


پراب اندازه گيري فلو A2G-FM

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • اندازه گیری جریان هوا در لوله های تهویه مدور
  • اندازه گیری جریان هوا در داکت های تهویه مستطیلی شکل

توضیحات

پراب اندازه گیری مدل A2G-FM سرعت و جریان هوا در سیستم های تهویه را اندازه گیری می کند. طراحی هوشمند ، نصب بسیار ساده ای را در لوله ها و داکت های تهویه، ایجاد می کند.

بر اساس اصل لوله pitot ، پراب فشار کل (Ptotal) و فشار استاتیک (Pstatic) جریان هوا را اندازه گیری می کند. این سنسور بسته به قطر لوله های تهویه یا طول مجاری تهویه ، میانگین سرعت هوا را اندازه گیری می کند که از طریق 6 ، 8 یا 10 حسگر دقیق اندازه گیری می شود.

شکل منحصر به فرد پراب امکان اندازه گیری، حتی در سرعت های هوای بسیار کم تا 1.0 متر در ثانیه را فراهم میکند. ورودی های پراب اندازه گیری ، دقت اندازه گیری بالایی را حتی در شرایط جریان نامطلوب فراهم می کند.

در رابطه با کنترلر PIDمدل A2G-100 ، می توان یک کنترلر جریان هوا بسیار کارآمد و راحت در تنظیمات را برای سیستم های تهویه هوا استفاده کرد.

نوع ابزار

Primary flow elements

کارخانه سازنده Wika
مدل A2G-FM
المنت اندازه گيري سنسور پیزو الکتریک
دقت اندازه گيري ±2 %
منبع تغذیه from PID controller
درجه حرارت مجاز سیال 5 … 95 °C

کاتالوگ 1

توضیحات محصول

کاربردها

  • اندازه گیری جریان هوا در لوله های تهویه مدور
  • اندازه گیری جریان هوا در داکت های تهویه مستطیلی شکل

توضیحات

پراب اندازه گیری مدل A2G-FM سرعت و جریان هوا در سیستم های تهویه را اندازه گیری می کند. طراحی هوشمند ، نصب بسیار ساده ای را در لوله ها و داکت های تهویه، ایجاد می کند.

بر اساس اصل لوله pitot ، پراب فشار کل (Ptotal) و فشار استاتیک (Pstatic) جریان هوا را اندازه گیری می کند. این سنسور بسته به قطر لوله های تهویه یا طول مجاری تهویه ، میانگین سرعت هوا را اندازه گیری می کند که از طریق 6 ، 8 یا 10 حسگر دقیق اندازه گیری می شود.

شکل منحصر به فرد پراب امکان اندازه گیری، حتی در سرعت های هوای بسیار کم تا 1.0 متر در ثانیه را فراهم میکند. ورودی های پراب اندازه گیری ، دقت اندازه گیری بالایی را حتی در شرایط جریان نامطلوب فراهم می کند.

در رابطه با کنترلر PIDمدل A2G-100 ، می توان یک کنترلر جریان هوا بسیار کارآمد و راحت در تنظیمات را برای سیستم های تهویه هوا استفاده کرد.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Primary flow elements

کارخانه سازنده Wika
مدل A2G-FM
المنت اندازه گيري سنسور پیزو الکتریک
دقت اندازه گيري ±2 %
منبع تغذیه from PID controller
درجه حرارت مجاز سیال 5 … 95 °C
کاتالوگ

کاتالوگ 1

تجهیزات جانبی

محصولات مشابه