سنسور سطح مدل FLM

اندازه گیری با وضوح بالای مغناطیسی

مدل : FLM

اندازه گیری مغناطیسی سنسور سطح ، اندازه گیری پیوسته سطوح ، مستقل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی سیالات از جمله دما ، رسانایی ، دی الکتریک ، فشار ، چگالی را قادر می سازد. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


سنسور سطح FLM ویکا

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • اندازه گیری سطح با دقت بالا تقریباً برای کلیه مایعات
  • صنایع شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، گاز طبیعی ، کشتی سازی ، ماشین سازی ، تجهیزات تولید برق ، ایستگاه های برق
  • تصفیه آب آشامیدنی ، صنایع غذایی و آشامیدنی ، صنایع دارویی

توضیحات

از مدل های سنسور سطح FFG-P ، FFG-T ، FFG-TP و سنسور سطح FLM-H برای اندازه گیری سطح مایعات با دقت بالا و مداوم استفاده می شود و بر اساس تعیین موقعیت شناور مغناطیسی می باشد.

اندازه گیری مغناطیسی سنسور سطح ، اندازه گیری پیوسته سطوح ، مستقل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی سیالات از جمله دما ، رسانایی ، دی الکتریک ، فشار ، چگالی را قادر می سازد. از طریقHART® ، اندازه گیری موازی سطح کلی و لایه رابط امکان پذیر است. با استفاده از سنسور سطح ، می توان متناسب با حجم یا ارتفاع نمایش داد.

نوع ابزار

Continuous measurement with float

کارخانه سازنده Wika
مدل FLM
نوع سطح سنج   سوئیچ و ترنسمیتر
نوع ترنسمیتر اندازه گیری پیوسته با شناور
نوع سوئیچ مغناطیسی
سیگنال خروجی

4 … 20mA

اتصال فرآیندی فلنجی و رزوه ای
دقت < 1 mm

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

توضیحات محصول

کاربردها

  • اندازه گیری سطح با دقت بالا تقریباً برای کلیه مایعات
  • صنایع شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، گاز طبیعی ، کشتی سازی ، ماشین سازی ، تجهیزات تولید برق ، ایستگاه های برق
  • تصفیه آب آشامیدنی ، صنایع غذایی و آشامیدنی ، صنایع دارویی

توضیحات

از مدل های سنسور سطح FFG-P ، FFG-T ، FFG-TP و سنسور سطح FLM-H برای اندازه گیری سطح مایعات با دقت بالا و مداوم استفاده می شود و بر اساس تعیین موقعیت شناور مغناطیسی می باشد.

اندازه گیری مغناطیسی سنسور سطح ، اندازه گیری پیوسته سطوح ، مستقل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی سیالات از جمله دما ، رسانایی ، دی الکتریک ، فشار ، چگالی را قادر می سازد. از طریقHART® ، اندازه گیری موازی سطح کلی و لایه رابط امکان پذیر است. با استفاده از سنسور سطح ، می توان متناسب با حجم یا ارتفاع نمایش داد.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Continuous measurement with float

کارخانه سازنده Wika
مدل FLM
نوع سطح سنج   سوئیچ و ترنسمیتر
نوع ترنسمیتر اندازه گیری پیوسته با شناور
نوع سوئیچ مغناطیسی
سیگنال خروجی

4 … 20mA

اتصال فرآیندی فلنجی و رزوه ای
دقت < 1 mm
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

تجهیزات جانبی