سنسور سطح مدل FLR

برای اندازه گیری بصورت reed chain، فرآیندهای صنعتی

مدل : FLR

سنسورهای مدل FLR با شیوه reed chain برای اندازه گیری سطح در محیط مایع استفاده می شوند. آنها با اصل شناوری با انتقال مغناطیسی کار می کنند. سیستم مغناطیسی شناور یک زنجیره اندازه گیری مقاومت را که مطابق با یک مدار پتانسیومتر 3 سیمه است ، فعال می کند. ولتاژ اندازه گیری حاصل از این متناسب با سطح پر است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


wika FLR

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • اندازه گیری سطح با دقت بالا تقریباً برای کلیه مایعات
  • صنایع شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، گاز طبیعی ، کشتی سازی ، ماشین سازی ، تجهیزات تولید برق ، ایستگاه های برق
  • تصفیه آب آشامیدنی ، صنایع غذایی و آشامیدنی ، صنایع دارویی

توضیحات

سنسورهای مدل FLR با شیوه reed chain برای اندازه گیری سطح در محیط مایع استفاده می شوند. آنها با اصل شناوری با انتقال مغناطیسی کار می کنند.

سیستم مغناطیسی شناور یک زنجیره اندازه گیری مقاومت را که مطابق با یک مدار پتانسیومتر 3 سیمه است ، فعال می کند. ولتاژ اندازه گیری حاصل از این متناسب با سطح پر است.

نوع ابزار

Continuous measurement with float

کارخانه سازنده Wika
مدل FLR
نوع سطح سنج   سوئیچ و ترنسمیتر
نوع ترنسمیتر اندازه گیری پیوسته با شناور
نوع سوئیچ Reed chain
سیگنال خروجی

4 … 20mA

اندازه گیری دما دارد
دقت > 5 mm,3mm

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

توضیحات محصول

کاربردها

  • اندازه گیری سطح با دقت بالا تقریباً برای کلیه مایعات
  • صنایع شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، گاز طبیعی ، کشتی سازی ، ماشین سازی ، تجهیزات تولید برق ، ایستگاه های برق
  • تصفیه آب آشامیدنی ، صنایع غذایی و آشامیدنی ، صنایع دارویی

توضیحات

سنسورهای مدل FLR با شیوه reed chain برای اندازه گیری سطح در محیط مایع استفاده می شوند. آنها با اصل شناوری با انتقال مغناطیسی کار می کنند.

سیستم مغناطیسی شناور یک زنجیره اندازه گیری مقاومت را که مطابق با یک مدار پتانسیومتر 3 سیمه است ، فعال می کند. ولتاژ اندازه گیری حاصل از این متناسب با سطح پر است.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Continuous measurement with float

کارخانه سازنده Wika
مدل FLR
نوع سطح سنج   سوئیچ و ترنسمیتر
نوع ترنسمیتر اندازه گیری پیوسته با شناور
نوع سوئیچ Reed chain
سیگنال خروجی

4 … 20mA

اندازه گیری دما دارد
دقت > 5 mm,3mm
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

محصولات مشابه