دیافراگم سیل با پروب مدل های 970.10 و 970.11 و 970.12

با طراحی یکپارچه

مدل های : 970.10 و 970.11 و 970.12

دیافراگم سیل ها برای محافظت از تجهیزات اندازه گیری فشاردر کاربرد هایی که مواد مورد اندازه گیری دارای شرایط خاصی می باشند استفاده میشوند. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • مناسب برای فشار های زیاد تا 600 بار
 • برای مواد نا همگن

توضیحات

دیافراگم سیل ها برای محافظت از تجهیزات اندازه گیری فشاردر کاربرد هایی که مواد مورد اندازه گیری دارای شرایط خاصی می باشند استفاده می شوند.دیافراگم سیل واسط بین ماده و تجهیزات اندازه گیری در شرایط کاری سخت میباشند تا از برخورد مستقیم ماده و آسیب به تجهیزات اندازه گیری حفاظت شود.

نوع ابزار

Diaphragm Seals

کارخانه سازنده Wika
مدل 970.10 و 970.11 و 970.12
نوع اتصال فرآیندی اتصال رزوه ای
نوع دیافراگم سیل با پروب
نوع ساخت دیافراگم سیل درونی
واحد اندازه گیری bar
محدوده فشار 0 … 10 to 0 … 600 bar
نوع اتصال پروسسی
 • Model 970.10: G ½ B male thread
 • Model 970.11: G ½ B male running nut
 • Model 970.12: G ½ female union nut
 • Model 970.10: G ¾ B, M20 x 1.5 male
 • Model 970.11: G ¾ B, M20 x 1.5 male
 • Model 970.12: G ¾, G 1 female
جنس بخش مرتبط با سیال فولاد ضد زنگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

توضیحات محصول

کاربردها

 • مناسب برای فشار های زیاد تا 600 بار
 • برای مواد نا همگن

توضیحات

دیافراگم سیل ها برای محافظت از تجهیزات اندازه گیری فشاردر کاربرد هایی که مواد مورد اندازه گیری دارای شرایط خاصی می باشند استفاده می شوند.دیافراگم سیل واسط بین ماده و تجهیزات اندازه گیری در شرایط کاری سخت میباشند تا از برخورد مستقیم ماده و آسیب به تجهیزات اندازه گیری حفاظت شود.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Diaphragm Seals

کارخانه سازنده Wika
مدل 970.10 و 970.11 و 970.12
نوع اتصال فرآیندی اتصال رزوه ای
نوع دیافراگم سیل با پروب
نوع ساخت دیافراگم سیل درونی
واحد اندازه گیری bar
محدوده فشار 0 … 10 to 0 … 600 bar
نوع اتصال پروسسی
 • Model 970.10: G ½ B male thread
 • Model 970.11: G ½ B male running nut
 • Model 970.12: G ½ female union nut
 • Model 970.10: G ¾ B, M20 x 1.5 male
 • Model 970.11: G ¾ B, M20 x 1.5 male
 • Model 970.12: G ¾, G 1 female
جنس بخش مرتبط با سیال فولاد ضد زنگ
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3