نمایشگر دیجیتال مخصوص نصب در پنل مدل DI30

با ورودی چندمنظوره

مدل : DI30

نمایشگر دیجیتال DI30 به طور خاص برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده از فرستنده های الکترونیکی ، مانند ترنسمیتر فشار و ترنسمیتر دما ساخته شده است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


DI30

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • ابزارهای ماشینی
  • اندازه گیری سطح
  • کاربردهای عمومی صنعتی

توضیحات

نمایشگر دیجیتال DI30 به طور خاص برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده از فرستنده های الکترونیکی ، مانند ترنسمیتر فشار و ترنسمیتر دما ساخته شده است. این پیکربندی ، ورودی متنوعی را برای سیگنالهای استاندارد  20 … 4/0 میلی آمپر و 5 … 0 ولت و 10 … 0 ولت ارائه می دهد، که می توانند از طریق پیکربندی ترمینال و انتخاب ورودی در تنظیمات ابزار انتخاب شوند.

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • ابزارهای ماشینی
  • اندازه گیری سطح
  • کاربردهای عمومی صنعتی

توضیحات

نمایشگر دیجیتال DI30 به طور خاص برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده از فرستنده های الکترونیکی ، مانند ترنسمیتر فشار و ترنسمیتر دما ساخته شده است. این پیکربندی ، ورودی متنوعی را برای سیگنالهای استاندارد  20 … 4/0 میلی آمپر و 5 … 0 ولت و 10 … 0 ولت ارائه می دهد، که می توانند از طریق پیکربندی ترمینال و انتخاب ورودی در تنظیمات ابزار انتخاب شوند.

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2