رله برییر مدل 904

برای استفاده به همراه تجهیزات کنتاکتی

مدل : 904

تغذیه دستگاه تماس القایی WIKA با ولتاژ DC تأمین می شود. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


904

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • دستیابی به تماس ویژه ایمن با فرکانس سوئیچینگ بالا بسیار مهم است. از آنجا که این مدل در پر کردن مایع عمل می کند ، می توان آن را حتی در شرایط کاری بسیار خاص مورد استفاده قرار داد. برخی از زمینه های کاربردی معمول عبارتند از صنایع شیمیایی ، پتروشیمی و تاسیسات هسته ای.

توضیحات

تغذیه دستگاه تماس القایی WIKA با ولتاژ DC تأمین می شود.

کاتالوگ شماره 1

توضیحات محصول

کاربردها

  • دستیابی به تماس ویژه ایمن با فرکانس سوئیچینگ بالا بسیار مهم است. از آنجا که این مدل در پر کردن مایع عمل می کند ، می توان آن را حتی در شرایط کاری بسیار خاص مورد استفاده قرار داد. برخی از زمینه های کاربردی معمول عبارتند از صنایع شیمیایی ، پتروشیمی و تاسیسات هسته ای.

توضیحات

تغذیه دستگاه تماس القایی WIKA با ولتاژ DC تأمین می شود.

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1