نمایشگر آنالوگ جریان مدل 910.70

مدل : 910.70

مدل 910.70 به طور خاص برای نمایش سنسورهایی با سیگنال خروجی 20 … 4 میلی آمپر در محیط های صنعتی ارتقا یافته است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


910.70

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • فرآیندهای صنعتی
  • ماشین سازی
  • اندازه گیری سطح

توضیحات

مدل 910.70 به طور خاص برای نمایش سنسورهایی با سیگنال خروجی 20 … 4 میلی آمپر در محیط های صنعتی ارتقا یافته است.سیگنال ورودی استاندارد این شاخص ، صرف نظر از اندازه گیری آنها (مانند فشار ، دما یا جریان) اتصال انواع حسگرها را امکان پذیر می کند.برای کاربردهایی مثل داشتن دمای سیال ​​بالا و محیط خطرناک ، مدل 910.70 می تواند در ترکیب با سیستم های دیافراگم سیل ، متشکل از یک سنسور فشار و دیافراگم سیل مورد استفاده قرار گیرد.
پس از اتصال به منبع تغذیه ، راه اندازی مبدل مستقل از نمایشگر انجام می شود.چراغ سبز نشانگر آمادگی دستگاه است. اگر چراغ قرمز چشمک می زند ، سیگنال خروجی بالاتر یا پایین تر از مقیاس است. در صورت از دست دادن جریان ، LED خاموش می شود و عقربه زیر مقیاس می افتد.مدل 910.70 سیگنال خروجی اختیاری 20 … 4 میلی آمپر را برای انتقال مقادیر فرآیند به یک اتاق کنترل، تولید می دهد.

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • فرآیندهای صنعتی
  • ماشین سازی
  • اندازه گیری سطح

توضیحات

مدل 910.70 به طور خاص برای نمایش سنسورهایی با سیگنال خروجی 20 … 4 میلی آمپر در محیط های صنعتی ارتقا یافته است.سیگنال ورودی استاندارد این شاخص ، صرف نظر از اندازه گیری آنها (مانند فشار ، دما یا جریان) اتصال انواع حسگرها را امکان پذیر می کند.برای کاربردهایی مثل داشتن دمای سیال ​​بالا و محیط خطرناک ، مدل 910.70 می تواند در ترکیب با سیستم های دیافراگم سیل ، متشکل از یک سنسور فشار و دیافراگم سیل مورد استفاده قرار گیرد.
پس از اتصال به منبع تغذیه ، راه اندازی مبدل مستقل از نمایشگر انجام می شود.چراغ سبز نشانگر آمادگی دستگاه است. اگر چراغ قرمز چشمک می زند ، سیگنال خروجی بالاتر یا پایین تر از مقیاس است. در صورت از دست دادن جریان ، LED خاموش می شود و عقربه زیر مقیاس می افتد.مدل 910.70 سیگنال خروجی اختیاری 20 … 4 میلی آمپر را برای انتقال مقادیر فرآیند به یک اتاق کنترل، تولید می دهد.

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2