دیافراگم سیل در خط مدل 981.51

برای کاربردهای بهداشتی

مدل : 981.51

از دیافراگم سیل برای محافظت از ابزار اندازه گیری فشار در برابر مواد مخرب ، چسب ، خورنده ، بسیار چسبناک ، محیط های خطرناک یا سمی استفاده می شود.(اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • برای نصب مستقیم ، سریع و قابل جابجایی در خطوط لوله
 • برای جریان ، مواد خالص
 • تولید مواد غذایی و آشامیدنی
 • صنعت داروسازی ، صنعت بیوتکنولوژی ، تولید ترکیبات فعال
 • تولید مواد اولیه آسپتیک در صنایع شیمیای

توضیحات

از دیافراگم سیل برای محافظت از ابزار اندازه گیری فشار در برابر مواد مخرب ، چسب ، خورنده ، بسیار چسبناک ، محیط های خطرناک یا سمی استفاده می شود. دیافراگم ساخته شده از مواد مناسب ، جداسازی ،از محیط را برای اندازه گیری فراهم می کند. بنابراین حتی سخت ترین شرایط اندازه گیری با ترکیب ابزار اندازه گیری با دیافراگم سیل امکان پذیر است.

سیال داخل سیستم ، که می تواند متناسب با کاربرد های خاص انتخاب شود ، فشار هیدرولیکی را به ابزار اندازه گیری منتقل می کند.با توجه به تعداد مختلفی از انواع موجود ، از طرح های دیافراگم سیل ، امکان استفاده بی حد و مرز ازاین ابزارها وجود دارد. نوع اتصال فرآیند (فلنج ، اتصال رزوه ای و استریل) و روش اصلی ساخت از معیارهای مهم تمایز طراحی هستند.

دیافراگم سیل در خط 981.51 با اتصال آسپتیک در هر DIN 11864 می تواند به طور مستقیم در خط لوله نصب شود ، به این معنی که هیچ اتصال نقطه اندازه گیری خاصی لازم نیست. از طریق ادغام در خط فرآیند ، از تلاطم ها ، فضای مرده ، گوشه ها و سایر موانع جلوگیری می شود. برای این دیافراگم سیل WIKA از دیافراگم کاملاً گرد استفاده می کند که به دلیل جریان بی رویه مواد باعث تمیز کردن اتوماتیک محفظه می شود.

سیستم های دیافراگم سیل می توانند در مقابل دمای بخار تمیز کننده که در فرآیندهای SIP اتفاق می افتد مقاومت کنند و از این طریق ارتباط استریل بین محیط مورد سنجش و دیافراگم سیل را تضمین می کنند.نصب و راه اندازی دیافراگم سیل به ابزار اندازه گیری از طریق اتصال مستقیم ، برای دمای زیاد از طریق یک عنصر خنک کننده یا از طریق یک کپیلاری انعطاف پذیر امکن پذیر است.

WIKA برای انتخاب مواد ، راه حل های متنوعی را ارائه می دهد که بدنه اصلی و دیافراگم از مواد یکسان ساخته شده است. از فولاد ضد زنگ به عنوان ماده استاندارد استفاده می شود ، سایر مواد ویژه در صورت درخواست مشتری در دسترس هستند.سیستم های اندازه گیری با دیافراگم سیل مدل 981.51 WIKA با موفقیت در صنعت علم زندگی ، در تولید مواد غذایی ، کاربردهای دارویی و بیوتکنولوژی استفاده می شوند.

نوع ابزار

Diaphragm Seals

کارخانه سازنده Wika
مدل 981.51
نوع اتصال فرآیندی اتصال بهداشتی
نوع دیافراگم سیل در خط
نوع ساخت دیافراگم سیل درونی
واحد اندازه گیری bar
نوع اتصال پروسسی
 • Aseptic connection per DIN 11864, sealing form A
 • Aseptic threaded pipe connection per DIN 11864-1
 • Aseptic flange connection per DIN 11864-2
 • Aseptic clamp connection per DIN 11864-3
محدوده فشار Threaded connection:
0 … 0.6 bar to 0…40 bar (to DN 40)0 … 0.6 bar to 0…25 bar(from DN 50)
Flange connection:
0 … 0.6 bar to 0…25 bar (to DN 40)
0 … 0.6 bar to 0…16 bar(from DN 50)
Clamp connection:
0 … 0.6 bar to 0…40 bar (to DN 40)
0 … 0.6 bar to 0…25 bar (to DN 65)
0 … 0.6 bar to 0…16 bar(from DN 80)
جنس بخش مرتبط با سیال فولاد ضد زنگ،هاستلوی

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

توضیحات محصول

کاربردها

 • برای نصب مستقیم ، سریع و قابل جابجایی در خطوط لوله
 • برای جریان ، مواد خالص
 • تولید مواد غذایی و آشامیدنی
 • صنعت داروسازی ، صنعت بیوتکنولوژی ، تولید ترکیبات فعال
 • تولید مواد اولیه آسپتیک در صنایع شیمیای

توضیحات

از دیافراگم سیل برای محافظت از ابزار اندازه گیری فشار در برابر مواد مخرب ، چسب ، خورنده ، بسیار چسبناک ، محیط های خطرناک یا سمی استفاده می شود. دیافراگم ساخته شده از مواد مناسب ، جداسازی ،از محیط را برای اندازه گیری فراهم می کند. بنابراین حتی سخت ترین شرایط اندازه گیری با ترکیب ابزار اندازه گیری با دیافراگم سیل امکان پذیر است.

سیال داخل سیستم ، که می تواند متناسب با کاربرد های خاص انتخاب شود ، فشار هیدرولیکی را به ابزار اندازه گیری منتقل می کند.با توجه به تعداد مختلفی از انواع موجود ، از طرح های دیافراگم سیل ، امکان استفاده بی حد و مرز ازاین ابزارها وجود دارد. نوع اتصال فرآیند (فلنج ، اتصال رزوه ای و استریل) و روش اصلی ساخت از معیارهای مهم تمایز طراحی هستند.

دیافراگم سیل در خط 981.51 با اتصال آسپتیک در هر DIN 11864 می تواند به طور مستقیم در خط لوله نصب شود ، به این معنی که هیچ اتصال نقطه اندازه گیری خاصی لازم نیست. از طریق ادغام در خط فرآیند ، از تلاطم ها ، فضای مرده ، گوشه ها و سایر موانع جلوگیری می شود. برای این دیافراگم سیل WIKA از دیافراگم کاملاً گرد استفاده می کند که به دلیل جریان بی رویه مواد باعث تمیز کردن اتوماتیک محفظه می شود.

سیستم های دیافراگم سیل می توانند در مقابل دمای بخار تمیز کننده که در فرآیندهای SIP اتفاق می افتد مقاومت کنند و از این طریق ارتباط استریل بین محیط مورد سنجش و دیافراگم سیل را تضمین می کنند.نصب و راه اندازی دیافراگم سیل به ابزار اندازه گیری از طریق اتصال مستقیم ، برای دمای زیاد از طریق یک عنصر خنک کننده یا از طریق یک کپیلاری انعطاف پذیر امکن پذیر است.

WIKA برای انتخاب مواد ، راه حل های متنوعی را ارائه می دهد که بدنه اصلی و دیافراگم از مواد یکسان ساخته شده است. از فولاد ضد زنگ به عنوان ماده استاندارد استفاده می شود ، سایر مواد ویژه در صورت درخواست مشتری در دسترس هستند.سیستم های اندازه گیری با دیافراگم سیل مدل 981.51 WIKA با موفقیت در صنعت علم زندگی ، در تولید مواد غذایی ، کاربردهای دارویی و بیوتکنولوژی استفاده می شوند.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Diaphragm Seals

کارخانه سازنده Wika
مدل 981.51
نوع اتصال فرآیندی اتصال بهداشتی
نوع دیافراگم سیل در خط
نوع ساخت دیافراگم سیل درونی
واحد اندازه گیری bar
نوع اتصال پروسسی
 • Aseptic connection per DIN 11864, sealing form A
 • Aseptic threaded pipe connection per DIN 11864-1
 • Aseptic flange connection per DIN 11864-2
 • Aseptic clamp connection per DIN 11864-3
محدوده فشار Threaded connection:
0 … 0.6 bar to 0…40 bar (to DN 40)0 … 0.6 bar to 0…25 bar(from DN 50)
Flange connection:
0 … 0.6 bar to 0…25 bar (to DN 40)
0 … 0.6 bar to 0…16 bar(from DN 50)
Clamp connection:
0 … 0.6 bar to 0…40 bar (to DN 40)
0 … 0.6 bar to 0…25 bar (to DN 65)
0 … 0.6 bar to 0…16 bar(from DN 80)
جنس بخش مرتبط با سیال فولاد ضد زنگ،هاستلوی
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

محصولات مشابه