سوئیچ فشار مدل PSM-530

سوئیچ فشار برای کاربردهای صنعتی سنگین

مدل PSM-530

مدل PSM-530 در کنترل های صنعتی ، نظارت و برنامه های آلارم دار استفاده می شود. نقطه سوئیچ را می توان توسط مشتری در سایت مشخص کرد.(اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • کمپرسورها

توضیحات

مدل PSM-530 در کنترل های صنعتی ، نظارت و برنامه های آلارم دار استفاده می شود. نقطه سوئیچ را می توان توسط مشتری در سایت مشخص کرد.این وسیله می تواند بارهای الکتریکی را تا AC 440 V، 9 A تغییر دهد. سوپاپ یکپارچه شده (آپشن) برای فشار دادن محفظه فشار پیستون فشرده سازی قبل از شروع کمپرسور استفاده می شود. با وجود سوئیچ روشن / خاموش دستی ، سیستم ارتباطی می تواند بدون توجه به فشار روند ، در وضعیت باز قفل شود.

نوع ابزار Pressure Switch
کارخانه سازنده Wika
مدل PSM-530
شماره سفارش
نوع فشار فشار گیج
نوع سوئیچ مکانیکی
نوع حفاظت IP44
واحد اندازه گیری bar
رنج تنظیمات 1 … 4 to 7 … 15 bar
نوع اتصال پروسسی G ¼ female ، G ½ female
محل اتصال پروسسی پایین سوئیچ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • کمپرسورها

توضیحات

مدل PSM-530 در کنترل های صنعتی ، نظارت و برنامه های آلارم دار استفاده می شود. نقطه سوئیچ را می توان توسط مشتری در سایت مشخص کرد.این وسیله می تواند بارهای الکتریکی را تا AC 440 V، 9 A تغییر دهد. سوپاپ یکپارچه شده (آپشن) برای فشار دادن محفظه فشار پیستون فشرده سازی قبل از شروع کمپرسور استفاده می شود. با وجود سوئیچ روشن / خاموش دستی ، سیستم ارتباطی می تواند بدون توجه به فشار روند ، در وضعیت باز قفل شود.

مشخصات فنی
نوع ابزار Pressure Switch
کارخانه سازنده Wika
مدل PSM-530
شماره سفارش
نوع فشار فشار گیج
نوع سوئیچ مکانیکی
نوع حفاظت IP44
واحد اندازه گیری bar
رنج تنظیمات 1 … 4 to 7 … 15 bar
نوع اتصال پروسسی G ¼ female ، G ½ female
محل اتصال پروسسی پایین سوئیچ
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

محصولات مشابه