المنت مدل TR10-A

برای دماسنج مقاومتی

مدل : TR10-A

المنت برای دماسنج های مقاومتی ، برای نصب در اتصالات محافظ طراحی شده است. عملکرد بدون ترموول فقط در موارد خاص توصیه می شود. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


TR10-A

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • المنت جایگزین برای سرویس دهی
 • برای کلیه کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی

توضیحات

المنت برای دماسنج های مقاومتی ، برای نصب در اتصالات محافظ طراحی شده است. عملکرد بدون ترموول فقط در موارد خاص توصیه می شود. المنت از کابل ورقه ای با عایق معدنی قابل خم تولید می شود. سنسور در نوک المنت قرار دارد. المنت با فنرهایی در دسترس است تا از تماس خوبی با کف ترموول اطمینان حاصل شود.

نوع و تعداد سنسورها ، دقت و روش اتصال را می توان متناسب با کاربرد مربوطه انتخاب کرد.دامنه کاربردها با استفاده از طرح های بدون بلوک ترمینال برای نصب مستقیم ترنسمیتر کامل می شود. به صورت اختیاری ، ترنسمیترهای آنالوگ یا دیجیتال قابل نصب هستند.

نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR10-A
نوع RTD بدون غلاف
رنج اندازه گیری برای RTD های
wire-wound
class B:

-196 … +600 °C
-196 … +450 °C

class A: -100 … +450 °C
class AA: -50 … +250 °C
رنج اندازه گیری برای RTD های
thin-film
class B: -50 … +500 °C
class A: -30 … +300 °C
class AA: 0 … 150 °C
سیگنال خروجی
 • 4…20mA
 • HART (4…20mA)
 • PROFIBUS PA
 • FOUNDATION Fieldbus

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

توضیحات محصول

کاربردها

 • المنت جایگزین برای سرویس دهی
 • برای کلیه کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی

توضیحات

المنت برای دماسنج های مقاومتی ، برای نصب در اتصالات محافظ طراحی شده است. عملکرد بدون ترموول فقط در موارد خاص توصیه می شود. المنت از کابل ورقه ای با عایق معدنی قابل خم تولید می شود. سنسور در نوک المنت قرار دارد. المنت با فنرهایی در دسترس است تا از تماس خوبی با کف ترموول اطمینان حاصل شود.

نوع و تعداد سنسورها ، دقت و روش اتصال را می توان متناسب با کاربرد مربوطه انتخاب کرد.دامنه کاربردها با استفاده از طرح های بدون بلوک ترمینال برای نصب مستقیم ترنسمیتر کامل می شود. به صورت اختیاری ، ترنسمیترهای آنالوگ یا دیجیتال قابل نصب هستند.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR10-A
نوع RTD بدون غلاف
رنج اندازه گیری برای RTD های
wire-wound
class B:

-196 … +600 °C
-196 … +450 °C

class A: -100 … +450 °C
class AA: -50 … +250 °C
رنج اندازه گیری برای RTD های
thin-film
class B: -50 … +500 °C
class A: -30 … +300 °C
class AA: 0 … 150 °C
سیگنال خروجی
 • 4…20mA
 • HART (4…20mA)
 • PROFIBUS PA
 • FOUNDATION Fieldbus
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

محصولات مشابه