المنت برای دماسنج مقاومتی مدل TR11-A

طراحی لوله ای

مدل : TR11-A

المنت های دماسنج های مقاومتی که در اینجا شرح داده می شوند برای استفاده با دماسنج مدل TR10-L طراحی شده است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


TR11-A

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • تعویض المنت برای خدمات

توضیحات

المنت های دماسنج های مقاومتی که در اینجا شرح داده می شوند برای استفاده با دماسنج مدل TR10-L طراحی شده است. عملکرد بدون ترموول فقط در موارد خاص مناسب است. المنت از کابل با روکش انعطاف پذیر و عایق معدنی ساخته شده است. سسنسور در نوک المنت قرار دارد. المنت ها به همراه یک فنر فشرده شده ارائه می شوند تا اطمینان حاصل شود که سنسور به نوک ترموول وصل است.

ورژن های زیر امکان پذیر است:

 • المنت هایی با طول های دیگر
 • بدون بلوک ترمینال
 • با ترنسمیتر

نوع و تعداد سنسورها ، صحت و روش اتصال را می توان متناسب با کاربرد مربوطه انتخاب کرد. فقط اندازه گیری صحیح طول و قطر المنت از انتقال حرارت کافی از ترموول به المنت اطمینان کافی را به دست می دهد.به صورت اختیاری ، ترنسمیترهای آنالوگ یا دیجیتال قابل نصب هستند.

نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR11-A
نوع RTD بدون غلاف
رنج اندازه گیری برای RTD های
thin-film
class B: -50 … +500 °C
class A: -30 … +300 °C
class AA: 0 … 150 °C
سیگنال خروجی
 • 4…20mA
 • HART (4…20mA)
 • PROFIBUS PA
 • FOUNDATION Fieldbus

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

توضیحات محصول

کاربردها

 • تعویض المنت برای خدمات

توضیحات

المنت های دماسنج های مقاومتی که در اینجا شرح داده می شوند برای استفاده با دماسنج مدل TR10-L طراحی شده است. عملکرد بدون ترموول فقط در موارد خاص مناسب است. المنت از کابل با روکش انعطاف پذیر و عایق معدنی ساخته شده است. سسنسور در نوک المنت قرار دارد. المنت ها به همراه یک فنر فشرده شده ارائه می شوند تا اطمینان حاصل شود که سنسور به نوک ترموول وصل است.

ورژن های زیر امکان پذیر است:

 • المنت هایی با طول های دیگر
 • بدون بلوک ترمینال
 • با ترنسمیتر

نوع و تعداد سنسورها ، صحت و روش اتصال را می توان متناسب با کاربرد مربوطه انتخاب کرد. فقط اندازه گیری صحیح طول و قطر المنت از انتقال حرارت کافی از ترموول به المنت اطمینان کافی را به دست می دهد.به صورت اختیاری ، ترنسمیترهای آنالوگ یا دیجیتال قابل نصب هستند.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Resistance thermometer

کارخانه سازنده Wika
مدل های TR11-A
نوع RTD بدون غلاف
رنج اندازه گیری برای RTD های
thin-film
class B: -50 … +500 °C
class A: -30 … +300 °C
class AA: 0 … 150 °C
سیگنال خروجی
 • 4…20mA
 • HART (4…20mA)
 • PROFIBUS PA
 • FOUNDATION Fieldbus
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

محصولات مشابه