واشر مدل 910.17

واشر

مدل : 910.17

واشر ها در محل اتصال تجهیزات استفاده میشود تا از خروج احتمالی گاز ها یا سیال از این محل ها جلوگیری شود. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


sealings

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • آب بندی تجهیزات و لوله ها در نقاط اتصال

توضیحات

واشر ها در محل اتصال تجهیزات استفاده میشود تا از خروج احتمالی گاز ها یا سیال از این محل ها جلوگیری شود.

کاتالوگ شماره 1

توضیحات محصول

کاربردها

  • آب بندی تجهیزات و لوله ها در نقاط اتصال

توضیحات

واشر ها در محل اتصال تجهیزات استفاده میشود تا از خروج احتمالی گاز ها یا سیال از این محل ها جلوگیری شود.

کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1