سوئیچ دما مدل TFS35

ورژن بی متال، برای ولتاژهای تا 48 ولت

مدل : TFS35

سوئیچ های دما معمولاً در صنعت برای محدود کردن دما مورد استفاده قرار می گیرند.(اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


TFS35

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • ماشین سازی
 • کمپرسورها
 • پمپ ها
 • مدارات سرمایش و گرمایش
 • سیستم های هیدرولیکی

توضیحات

سوئیچ های دما معمولاً در صنعت برای محدود کردن دما مورد استفاده قرار می گیرند. آنها دمای ماشین آلات و تجهیزات را رصد می کنند و مثلاً اگر بیش از حد گرم شود یا یک فن را خنک کنند تجهیزات را خاموش می کنند.

اساس سوئیچ های دما TFS35 بی متال می باشد. سنجش دما توسط یک دیسک دوتایی انجام می شود، که با رسیدن به دمای سوئیچینگ نامی (NST) خاموش می شود.
هنگام خنک شدن به دمای تغییر تنظیم مجدد (RST) ، سوئیچ دما به حالت اولیه خود باز می گردد.سوئیچ دمای دوتایی مدل TFS35 در دو طراحی کنتاکتی قابل تحویل است.
بسته بودن در حالت عادی (NC) یک مدار را باز می کند و ماشین آلات را خاموش می کند.باز بودن در حالت عادی (NO) یک مدار را برای رسیدن به دمای سوئیچینگ بسته می کند، به عنوان مثال ، می توان یک فن یا چراغ هشدار را روشن کرد.

نوع ابزار

Temperature switches

کارخانه سازنده Wika
مدل TFS35
شماره سفارش
نوع سوئیچ مکنیکی
ماهیت سوئیچ بی متال
دمای سوئیچینگ نامی  50 … 155 °C
نوع اتصال پروسسی
 • G ¼ B
 • G ½ B
 • G ½ A (ISO 1179-2)
 • M14 x 1.5 (ISO 9974-2)
 • ¼ NPT
 • ½ NPT
 • Others on request
مشخصات خاص

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

 • ماشین سازی
 • کمپرسورها
 • پمپ ها
 • مدارات سرمایش و گرمایش
 • سیستم های هیدرولیکی

توضیحات

سوئیچ های دما معمولاً در صنعت برای محدود کردن دما مورد استفاده قرار می گیرند. آنها دمای ماشین آلات و تجهیزات را رصد می کنند و مثلاً اگر بیش از حد گرم شود یا یک فن را خنک کنند تجهیزات را خاموش می کنند.

اساس سوئیچ های دما TFS35 بی متال می باشد. سنجش دما توسط یک دیسک دوتایی انجام می شود، که با رسیدن به دمای سوئیچینگ نامی (NST) خاموش می شود.
هنگام خنک شدن به دمای تغییر تنظیم مجدد (RST) ، سوئیچ دما به حالت اولیه خود باز می گردد.سوئیچ دمای دوتایی مدل TFS35 در دو طراحی کنتاکتی قابل تحویل است.
بسته بودن در حالت عادی (NC) یک مدار را باز می کند و ماشین آلات را خاموش می کند.باز بودن در حالت عادی (NO) یک مدار را برای رسیدن به دمای سوئیچینگ بسته می کند، به عنوان مثال ، می توان یک فن یا چراغ هشدار را روشن کرد.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Temperature switches

کارخانه سازنده Wika
مدل TFS35
شماره سفارش
نوع سوئیچ مکنیکی
ماهیت سوئیچ بی متال
دمای سوئیچینگ نامی  50 … 155 °C
نوع اتصال پروسسی
 • G ¼ B
 • G ½ B
 • G ½ A (ISO 1179-2)
 • M14 x 1.5 (ISO 9974-2)
 • ¼ NPT
 • ½ NPT
 • Others on request
مشخصات خاص
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

محصولات مشابه