دماسنج انبساطی مدل SB15

محدودکننده دمای ایمن

مدل : SB15

در صورت بروز هرگونه خطا ، محدود کننده دمای مطمئن، مدل SC15 سیستم را در شرایط ایمن قرار می دهد. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


SB15

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • مانیتورینگ دمای آب، روغن گاز
 • کمپرسورها
 • ژنراتورهای بخار
 • کنترل و محدود کردن ابزارها برای نیروگاه

توضیحات

در صورت بروز هرگونه خطا ، محدود کننده دمای مطمئن، مدل SC15 سیستم را در شرایط ایمن قرار می دهد.دیسک متحرک ، که در شافت اشاره گر تنظیم شده است، هنگام رسیدن به نقطه سوئیچ غیر قابل تنظیم ، عملکرد سوئیچینگ را در میکرو سوئیچ آغاز می کند.

تنظیم مجدد تجهیز فقط پس از کاهش دما از نقطه مورد نظر، امکان پذیر است.

نوع ابزار

Thermometers with switch contacts

کارخانه سازنده Wika
مدل SB15
نوع سوئیچ الکترونیکی
ماهیت سوئیچ میکرو
رنج اندازه گیری برحسب C° -60 … +40
to
100 … 600
انداره صفحه نمایش
 • 60mm
 • 72*72mm
نوع اتصال پروسسی
 • M14 x 1.5
 • M16 x 1.5
 • M18 x 1.5
 • G ¼ B
 • G ⅜ B
 • G ½ B
 • M30 x 1.5
 • G ¾ B
 • G 1 B
دقت اندازه گیری دما  Class 2
محتوی گیج فاقد روغن

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

 • مانیتورینگ دمای آب، روغن گاز
 • کمپرسورها
 • ژنراتورهای بخار
 • کنترل و محدود کردن ابزارها برای نیروگاه

توضیحات

در صورت بروز هرگونه خطا ، محدود کننده دمای مطمئن، مدل SC15 سیستم را در شرایط ایمن قرار می دهد.دیسک متحرک ، که در شافت اشاره گر تنظیم شده است، هنگام رسیدن به نقطه سوئیچ غیر قابل تنظیم ، عملکرد سوئیچینگ را در میکرو سوئیچ آغاز می کند.

تنظیم مجدد تجهیز فقط پس از کاهش دما از نقطه مورد نظر، امکان پذیر است.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Thermometers with switch contacts

کارخانه سازنده Wika
مدل SB15
نوع سوئیچ الکترونیکی
ماهیت سوئیچ میکرو
رنج اندازه گیری برحسب C° -60 … +40
to
100 … 600
انداره صفحه نمایش
 • 60mm
 • 72*72mm
نوع اتصال پروسسی
 • M14 x 1.5
 • M16 x 1.5
 • M18 x 1.5
 • G ¼ B
 • G ⅜ B
 • G ½ B
 • M30 x 1.5
 • G ¾ B
 • G 1 B
دقت اندازه گیری دما  Class 2
محتوی گیج فاقد روغن
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2