دماسنج انبساطی با میکرو سوئیچ مدل SC15

تنظیم کننده دمای مکانیکی

مدل : SC15

در صورت بروز هرگونه خطا ، محدود کننده دمای مطمئن، مدل SC15 سیستم را در شرایط ایمن قرار می دهد.دیسک متحرک ، که در شفت اشاره گر تنظیم شده است. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


SC15

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

 • تنظیم دما در مهندسی مکانیک
 • تنظیم دما در فرهای پخت نان
 • تنظیم دمای روغن با کمپرسورها
 • تنظیم دما در صنعت سرمایشی

توضیحات

در صورت بروز هرگونه خطا ، محدود کننده دمای مطمئن، مدل SC15 سیستم را در شرایط ایمن قرار می دهد.دیسک متحرک ، که در شفت اشاره گر تنظیم شده است ، هنگام رسیدن به نقطه سوئیچ غیر قابل تنظیم ، عملکرد سوئیچینگ را در میکرو سوئیچ آغاز می کند. تنظیم مجدد تجهیز فقط پس از کاهش دما از نقطه مورد نظر، امکان پذیر است.

نوع ابزار

Thermometers with switch contacts

کارخانه سازنده Wika
مدل SB15
نوع سوئیچ الکترونیکی
ماهیت سوئیچ میکرو
اندازه صفحه نمایشگر 60,80,100mm
رنج اندازه گیری برحسب C° -100 … 400
محتوی گیج حاوی روغن
نوع اتصال پروسسی
 • G ½ B
 • G ¾ B
 • G ⅜ B
 • M14 x 1.5
نوع اتصال
 • plain stem (without thread)
 • Male nut with cone sealing
 • Male nut with fitting
دقت اندازه گیری دما  Class 2, EN 13190

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

 • تنظیم دما در مهندسی مکانیک
 • تنظیم دما در فرهای پخت نان
 • تنظیم دمای روغن با کمپرسورها
 • تنظیم دما در صنعت سرمایشی

توضیحات

در صورت بروز هرگونه خطا ، محدود کننده دمای مطمئن، مدل SC15 سیستم را در شرایط ایمن قرار می دهد.دیسک متحرک ، که در شفت اشاره گر تنظیم شده است ، هنگام رسیدن به نقطه سوئیچ غیر قابل تنظیم ، عملکرد سوئیچینگ را در میکرو سوئیچ آغاز می کند. تنظیم مجدد تجهیز فقط پس از کاهش دما از نقطه مورد نظر، امکان پذیر است.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Thermometers with switch contacts

کارخانه سازنده Wika
مدل SB15
نوع سوئیچ الکترونیکی
ماهیت سوئیچ میکرو
اندازه صفحه نمایشگر 60,80,100mm
رنج اندازه گیری برحسب C° -100 … 400
محتوی گیج حاوی روغن
نوع اتصال پروسسی
 • G ½ B
 • G ¾ B
 • G ⅜ B
 • M14 x 1.5
نوع اتصال
 • plain stem (without thread)
 • Male nut with cone sealing
 • Male nut with fitting
دقت اندازه گیری دما  Class 2, EN 13190
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2