ترموول رزوه ای (fabricated) مدل TW45

ورژن DIN 43772 فرم 5 و 8

مدل : TW45

هر ترموول یک جزء مهم از نقطه اندازه گیری دما است. از آن برای جدا کردن فرآیند از محیط اطراف استفاده می شود، در نتیجه از محیط و پرسنل محافظت می کند. (اطلاعات بیشتر در بخش توضیحات محصول)

کاتالوگ‌ اصلی


TW45

ارتباط با کارشناسان فروش

کاربردها

  • صنایع پتروشیمی
  • برای فشارهای فرآیندی کم و متوسط

توضیحات

هر ترموول یک جزء مهم از نقطه اندازه گیری دما است. از آن برای جدا کردن فرآیند از محیط اطراف استفاده می شود ، در نتیجه از محیط و پرسنل محافظت می کند و باعث می شود که سنسور دما از شدت حرارت دما ، فشار زیاد و سرعت سیال محافظت شود و از این طریق در حین کار امکان تعویض دماسنج وجود دارد.

با توجه به امکانات کاربردی، طرح های زیادی ترموول وجود دارد که نوع اتصال پروسسی و روش اصلی ساخت از معیارهای مهم طراحی است. می توان یک تمایز اساسی بین ترموول های رزوه ای، جوشکاری شده و اتصالات فلنجی ایجاد کرد.

این ترموول ها با توجه به طراحی خاص خود (طراحی جهانی)، اولین انتخاب صنایع شیمیایی و پتروشیمی است.

نوع ابزار

Thermowells

کارخانه سازنده Wika
مدل TW45
جنس بخش مرتبط با سیال آلیاژ مس
اتصال فرآیندی پیچی
اتصال ابزار دقیقی Female thread

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

توضیحات محصول

کاربردها

  • صنایع پتروشیمی
  • برای فشارهای فرآیندی کم و متوسط

توضیحات

هر ترموول یک جزء مهم از نقطه اندازه گیری دما است. از آن برای جدا کردن فرآیند از محیط اطراف استفاده می شود ، در نتیجه از محیط و پرسنل محافظت می کند و باعث می شود که سنسور دما از شدت حرارت دما ، فشار زیاد و سرعت سیال محافظت شود و از این طریق در حین کار امکان تعویض دماسنج وجود دارد.

با توجه به امکانات کاربردی، طرح های زیادی ترموول وجود دارد که نوع اتصال پروسسی و روش اصلی ساخت از معیارهای مهم طراحی است. می توان یک تمایز اساسی بین ترموول های رزوه ای، جوشکاری شده و اتصالات فلنجی ایجاد کرد.

این ترموول ها با توجه به طراحی خاص خود (طراحی جهانی)، اولین انتخاب صنایع شیمیایی و پتروشیمی است.

مشخصات فنی
نوع ابزار

Thermowells

کارخانه سازنده Wika
مدل TW45
جنس بخش مرتبط با سیال آلیاژ مس
اتصال فرآیندی پیچی
اتصال ابزار دقیقی Female thread
کاتالوگ

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2